Refine your search

පුස්තකාලය විවෘතව තබන වේලාවන්:

පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා පමණි.
සෑම සෙනසුරාදා සහ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයන්හිදී පුස්තකාලය වසා තැබේ.

පුස්තකාල සේවා පිළිබඳ විස්තර:
දුරකථන අංක
  • අධ්‍යක්ෂ               : 011-2147482
  • පුස්තකාලයාධිපති  : 011-2147039
  • කාර්යාලය            : 011-2147491
වැඩි විස්තර:
  • විද්‍යුත් ලිපිනය: library6.dcs@gmail.com
  • වෙබ් අඩවිය   : www.statistics.gov.lk

Most popular

No results, try to change filters.