Refine your search

පුස්තකාලය විවෘතව තබන වේලාවන්:

පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා පමණි.
සෑම සෙනසුරාදා සහ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයන්හිදී පුස්තකාලය වසා තැබේ.

පුස්තකාල සේවා පිළිබඳ විස්තර:
  • නියෝජ්‍යය අධ්‍යක්ෂ/පුස්තකාලයාධිපති
  • දුරකථන අංකය: 011-2147491
වැඩි විස්තර:
  • විද්‍යුත් ලිපිනය: library@statistics.gov.lk
  • වෙබ් අඩවිය: www.statistics.gov.lk
No results, try to change filters.